Od 11. května bude možné provádět tyto činnosti:

Družinové a oddílové schůzky či jednodenní výpravy do počtu 15 účastníků za dodržení následujících pravidel:

  • - každý účastník nejpozději na začátku první schůzky předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – povinnost se vztahuje na děti i dospělé, evidenci čestných prohlášení spravují střediska, formulář čestného prohlášení stahujte zde
  • - vždy platí, že účastnit se může pouze osoba, která je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
  • -  každý účastník má ochranu nosu a úst (rouška) (s výjimkou aktivit na vodě)
  • -  každý účastník projde na začátku schůzky dezinfekcí rukou
  • - je dodržován rozestup 2 metry během všech aktivit
  • - schůzky se konají venku, ve výjimečných odůvodněných případech i uvnitř
  • - před i po schůzce (pokud proběhne v objektu) je třeba dezinfikovat povrchy (kliky, stoly, vypínače apod.)
  • - pokud jsou přítomni účastníci do 15 let věku, pak musí být vždy přítomen dospělý, který je zodpovědný za dodržování pravidel a za provedení nutné dezinfekce prostor