Termín: od 25. 7. 2015 do 1. 8. 2015


Odjezd: 25.7.2015 v 11,00 hodin od městského úřadu v Oslavanech
Návrat: 1. 8. 2015 mezi 10,45 - 11,00 hod. k městskému úřadu v Oslavanech

Cena: 1.800,-Kč
Místo: Táborová základna střediska Junák v Pozďatíně
Ubytování: stany s podsadou

Strava: 5 x denně, pitný režim zajištěn                                                                     
Poplatek za tábor uhraďte v hotovosti vedoucímu oddílu, převodem na účet č. 200086240/0300
nebo složenkou nejpozději však do 15.6.2015.

Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky a jméno dítěte.
Fakturu vystavíme na požádání (platbu fakturou je nutné nahlásit předem).

Přihláška na tábor


Fotky z proběhlého tábora:

Pozďatín 2015 vlčata

Pozďatin 2015 skautky