Junácké středisko je základní organizační jednotkou spolku Junák - český skaut.
Činnost střediska řídí středisková rada, v jejímž čele stojí vedoucí střediska. Vedoucí střediska je statutárním orgánem střediska a jedná jménem střediska navenek. Středisko jako pobočný spolek je nositelem právní subjektivity. Posláním střediska je organizačně a hospodářsky zastřešovat skautské oddíly a garantovat po všech stránkách kvalitu jejich činnosti.

Kontaktní údaje:


Junák - český skaut, středisko Oslavany, z. s.         

Středisko 623-01

Oslavany Hlavní  591/71

664 12 Oslavany

Bankovní spojení:  200086240/0300 (Poštovní spořitelna)Vůdce střediska: Libor Skoupý  -  tel: 775 617 646

Hospodář: Miroslava Kocábová