Program probíhá každý týden v klubovně, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci.  V případě vhodného počasí chodí družiny do okolní přírody.
 Celý skautský rok je ukončen táborem.
 Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.

O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí.

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program.

Kontakt na oddíly:

  
 -oddíl vlčat, (děti 6-8 let) Libor Skoupý  - 775 617 646
-oddíl koedukovaný (smíšený)  děti 8-15 letPavlína  Horáková - 605 984 386
-  oddíl chlapci   8-15 let Luboš Pořízka  - 777 087 312

   


Oddíly se scházejí ke klubové činnosti v klubovně na ulici Kostelní
Termín skautských schůzek Vám sdělí jednotliví vedoucí.