Pro rodiče

Program probíhá každý týden v klubovně, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci.  V případě vhodného počasí chodí družiny do okolní přírody.

 Celý skautský rok je ukončen táborem.

 Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.

O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí.

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program.

Kontakt na oddíly:

   

Oddíly se scházejí ke klubové činnosti v klubovně na ulici Kostelní

Termín skautských schůzek Vám sdělí jednotliví vedoucí.

-oddíl koedukovaný (smíšený) vlčat a skautů (děti  6-15 let) - Libor Skoupý 775 617 646

-oddíl koedukovaný (smíšený) benjamínků (předškoláků) (děti  4-6 let) - Dana Stratilová 777 633 929

--oddíl starších  skautů   - Luboš Pořízka 777 087 312