Klubovna

Rok 2016 znamená pro oslavanské skauty velkou změnu. Po mnoha letech jsme se přemístili z DDM do nových prostor.

Prostory nechalo město opravit tak, abychom je mohli s dětmi využívat ke naší činnosti. Tato klubovna, kterou máme od města pronajatou, se nachází v bývalé paletárně v Kostelní ulici.